Nr.  1609 /21.05.2020

 

 

Consiliul Director al Patronatului IMM Constanta, in baza Legii nr. 356/2001, O.G.26/2000 modificata prin O.G. nr. 37/2003, a art. 18.1 si 18.2 din Statutul Patronatului IMM Constanta convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Patronatului IMM Constanta, in data de 03.06.2020, ora 11.00, la sediul Patronatului IMM Constanta, cu urmatoarea

Ordine de zi:

 

  1. Prezentarea raportului de activitate pe primul trimestru al anului 2020
  2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune si descarcarea de gestiune pentru anul 2019;
  3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2019;
  4. Inventarierea patrimoniului organizatiei
  5. Diverse:

 

Materialele de sedinta se pot consulta la sediul Patronatului IMM Constanta, Bdul. Mamaia nr. 186, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10.00-13.00 incepand cu data de 21.05.2020.

 

Presedinte

Iulian GROPOSILA

 

Nota: Completarea/modificarea ordinii de zi a sedintei se poate face numai prin depunerea materialelor suport la sediul organizatiei cu cel putin 5 zile inainte de sedinta.