Nr. 1515/23.04.2018

pimm

Presedintele Patronatului IMM Constanta, in baza Legii nr. 356/2001, O.G.26/2000 modificata prin O.G. nr. 37/2003, a art. 18.1 si 18.2 din Statutul Patronatului IMM Constanta convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor sai, in data de 11 MAI 2018, ora 12.00, la sediul Patronatului IMM Constanta din Constanta, B-dul Mamaia nr.186, cu urmatoarea

Ordine de zi:

 

  1. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2017
  2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune si descarcarea de gestiune pentru anul 2017;
  3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2017;
  4. Prezentarea programelor de activitate pentru perioada urmatoare;
  5. Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli Previzionat pentru anul 2018;
  6. Diverse

 

Materialele de sedinta se pot consulta la sediul Patronatului IMM Constanta, Bdul. Mamaia nr. 186, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10.00-13.00 incepand cu data de 23 aprilie 2018.

 

Presedinte,

Iulian GROPOSILA

 

Nota: Completarea/modificarea ordinii de zi a sedintei se poate face numai prin depunerea materialelor suport la sediul organizatiei cu cel putin 5 zile inainte de sedinta.