Camera Deputatilor a adoptat in data de 20.06.2018, in calitate de camera decizionala, proiectul de Lege privind internship-ul, prin care se reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani, in scopul dezvoltarii abilitatilor profesionale, desfasurarea unor activitati si familiarizarea cu cerintele organizatiei gazda, cunoasterea de catre interni a specificului activitatii organizatiei, dobandirii de experienta profesionala si facilitarea tranzitiei de la sistemul de educatie catre piata muncii.

Potrivit noii legi, programul de internship se desfasoara in baza unui contract de internship incheiat pe durata determinata de maxim 720 ore pe parcursul a maxim 6 luni, fara posibilitatea de prelungire si in temeiul caruia o persoana fizica, denumita intern, se obliga sa se pregateasca profesional si sa desfasoare o activitate sub autoritatea unei persoane juridice denumita organizatie gazda, care, la randul ei, se obliga sa ii asigure o indemnizatie lunara si toate conditiile necesare dobandirii de abilitati practice.

Indemnizatia lunara este egala cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.

In functie de numarul de salariati, organizatia gazda poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor. Astfel, organizatia gazda care are incadrati cel mult 20 salariati poate incheia simultan cel mult 2 contracte de intrenship. De asemenea, potrivit proiectului adoptat, perioada in care internul a desfasurat activitatea in baza contractului de internship se considera vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate in functie de tipul activitatii.

La sfarsitul perioadei de internship se evalueaza activitatea internului si se acorda prin intermediul unui referat, calificativul, eliberandu-se certificatul de internship prin care se atesta perioada in care internul a desfasurat activitate in baza contractului de internship, activitatile desfasurate, precum si calificativul obtinut in urma evaluarii.

 internship_0

INTERNSHIP-UL: INSTRUMENT MODERN PENTRU DOBANDIREA EXPERIENTEI DE CATRE TINERI

CNIPMMR isi exprima sustinerea pentru reglementarea de noi instrumente juridice puse la dispozitia tinerilor, in special pentru a dobandi experienta practica in vederea angajarii.

Contractul de internship constituie un instrument alternativ prin care angajatorii pot asigura pentru interni dobandirea de cunoștința teoretice și practice pentru  o posibila angajare, avand in vedere si acordare primei de promovare a angajarii in cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoana angajata daca in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship se incheie un contract individual de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship si mentine  raportul de munca pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni.

OBSERVATIILE CNIPMMR PRIVIND LEGEA INTERNSHIPULUI

Din analiza proiectului de lege privind internshipul, au fost identificate urmatoarele probleme:

  1. Nu este specificata o limita maxima de varsta pana la care se pot incheia de catre intern contracte de internship. Nu este stabilit niciun numar maxim de contracte de internship pe care o persoana le poate incheia.
  2. In cazul absolventilor de invatamant superior, dispozitiile legii internshipului se suprapun cu Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, care dispun ca “Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in baza unui contract individual de munca si a contractului de stagiu” . De asemenea, se prevede ca durata stagiului este de 6 luni.

In aceste conditii nu este clar pentru angajatori cand se incheie contracte de stagiu si cand se incheie cele de internship, finalitatea fiind aceeasi.

Mai mult, avand in vedere ca perioada de internship este considerata vechime in munca, un absolvent dupa un astfel de contract nu mai poate fi considerat in perioada de stagiu.

  1. Nu este clarificata legatura cu dispozitiile din Codul Muncii privind perioada de probade cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere, perioada in care contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Internshipul este un instrument eficient care se adreseaza tinerilor, ajutandu-i in dobandirea de noi competente. Noua legislatie privind internshipul creaza o inflatie de reglementere, intr-un domeniu care trebuie sa fie foarte simplu si usor accesibil. In acest monent avem: Legea internshipului, Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor, Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior si Legea voluntariatului nr. 78/2014, toate continand elemente care se suprapun si care vor crea probleme in aplicare.

Consideram ca era necesar sa existe o impartire simpla pentru tineri in doua perioade: studii si post studii. In perioada studiilor sa fie reglementata practica in mod obligatoriu, internship-ul sa fie pentru cei care doresc sa obtina competente in plus in afara programelor scolare sau universitare, iar stagiu sa fie reglementat ca o perioada de maxim 2 ani de la terminarea studiilor, in care primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Toate aceste instrumente trebuie sa fie pentru tinerii de pana in maxim 30 de ani si sa se regaseasca intr-o singura lege”, a declarat Florin JIANU, președinte CNIPMMR.