9 septembrie 2011
          Incepind cu data de 9 Septembrie 2011, ora 10.00, incep inscrierile in cadrul ,,Programului Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii”. Programul multianual de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor pe perioada 2011-2013, consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda partial subventionata si, dupa caz, garantarea creditului de catre stat. ,,Programului Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii” vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (I.M.M-uri) la obtinerea de finantari pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii, fara a depasi insa durata programului.
Creditul de 125.000 lei se acorda cu urmatoarele facilitati:

  • subventionarea a 70% din valoarea dobanzilor platite dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate;
  • garantarea a maxim 80% din valoarea liniei de credit prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., cu posibilitatea prelungirii liniei de credit pana in anul 2013.

 

Sumele extrase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:

  •  plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
  •  cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
  •  cheltuieli privind executarea de lucrari si/ sau prestarea de servicii;
  •  cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
  •  alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
  •  cheltuieli cu salariile si asimilatele acestora;
  •  alte costuri de operare.

Criterii de eligibilitate pentru IMM-uri la data aprobarii creditului:
– nu este in dificultate in sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2 din 1 octombrie 2004;
– in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva sa, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;
– nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutia de credit partenera;
– suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru transport rutier;
– nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);
– nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);
– nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei;
– prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului;
– are minim 2 ani de activitate consecutivi in domeniul in care isi desfasoara activitatea
Nu sunt eligibile in cadrul programului activitatile de intermedieri financiare, tranzactiile imobiliare, asigurarile, activitatile de productie, armament, alcool, tutun, cele de comercializare tutun si cele care sunt interzise pentru a fi finantate ca si ajutor de minimis, respectiv agricultura primara, activitatile de prelucrare a produselor agricole in anumite conditii, de pescuit, etc.
Daca sunteti interesati sa aplicati in cadrul acestui program, Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta va poate oferi consultanta si asistenta de specialitate in vederea obtinerii finantarii. Contactati-ne la numarul de telefon 0241 55 43 88  sau pe adresele de e-mail: patronat@cttc.ro sau office@patronat-imm.ro.