PRIORITATE NAȚIONALĂ

Menținerea unui număr cât mai mare de IMM-uri care să funcționeze cât mai aproape de normalitate, care să asigure locuri de muncă, produse și servicii populației și venituri la bugetele statului.

Firmele în situația de criză profundă națională și internațională, trebuie să apeleze la  MANAGEMENTUL DE CRIZĂ pentru a preîntâmpina și diminua efectele negative asupra afacerii.

I. ACȚIUNI IMEDIATE

 1. Identificarea pincipalelor AMENINȚĂRI pentru afacere: stoparea sau reducerea cererii pentru produsele și serviciile sale; blocarea parțială sau totală a aprovizionării cu materii prime, semifabricate, piese de schimb, produse, servicii s.a.; insuficiența personalului; creșterea costurilor (unitare și totale) ale derulării afacerii; diminuarea veniturilor și încasărilor; neplata ratelor la credite, leasing, etc.; lipsa de lichidități pentru plata salariilor, furnizorilor etc.
 2. Evaluarea duratei și mărimii EFECTELOR NEGATIVE ALE FIECĂREI AMENINȚĂRI asupra afacerii.
 3. Stabilirea de MĂSURI CONCRETE pentru eliminarea/diminuarea efectelor negative ale fiecărei amenințări.
 4. Identificarea eventualelor NOI OPORTUNITĂȚI referitoare la vânzări, aprovizionare, resurse umane, costuri, subvenții, decalări de plăți ale impozitelor și taxelor, ajutoare de stat, etc.
 5. Evaluarea duratei și mărimii EFECTELOR POZITIVE ALE FIECĂREI NOI OPORTUNITĂȚI asura afacerii.
 6. Stabilirea de MĂSURI CONCRETE de valorificare a noilor oportunități.
 7. Centralizarea EFECTELOR NEGATIVE ale amenințărilor  care nu au fost contracarate pe domenii (costuri, prețuri, cifra de afaceri, profit).
 8. Centralizarea efectelor positive ale valorificării NOILOR OPORTUNITĂȚI pe domenii (costuri, prețuri, cifra de afaceri, profit)
 9. Determinarea  EFECTELOR NETE TOTALE (de la amenințări și oportunități) pentru afacere.
 10. Stabilirea și a altor MĂSURI SUPLIMENTARE pentru diminuarea efectelor negative totale la nivel de afacere.
 11. Întocmirea unui PLAN SINTETIC cu toate măsurile de adoptat și implementat grupate pe 3 categorii:
 12. Măsuri imediate, în următoarele 2 săptămâni
 13. Măsuri pe termen mediu, în următoarele 3-12 săptămâni
 14. Măsuri pe termen lung, de adoptat după 12 săptămâni
Măsură Termen Responsabil   Efecte   Observații
1 2 3 4 5

II.  REPERE ESENȚIALE

 1. Abordare și comportament calm, realist și rațional al întreprinzătorului / managerilor.
 2. Menținerea personalului cheie în întreprindere.
 3. Constituirea de rezerve tampon de numerar, materii prime, semifabricate, produse, etc.
 4. Diminuarea costurilor în toate zonele posibile.
 5. Menținerea clienților importanți și a vânzărilor.

III. SCENARII POSIBILE

S.1. – Mentinerea afacerii ca activități și performanțe la parametri normali sau foarte apropiați (cel mai puțin probabil).

S.2.  – Diminuarea și/sau restructurarea semnificativă a afacerii, ca activități și performanțe.

S.3. – Închiderea temporară sau definitivă a afacerii.

PENTRU CEL PUȚIN JUMĂTATE DIN IMM-URILE DIN ROMÂNIA VOR FI VALABILE SCENARIILE 2 ȘI 3

Prof. univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte de onoare CNIPMMR

Sursa: cnipmmr.ro