Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Constanţa împreună cu Universitatea Ovidius Constanţa, parteneri în cadrul proiectului „Women in Business” au organizat vineri , 05 noiembrie  2021, ultima întâlnire a Grupului Naţional de Stakeholderi.

Şi de această dată, stakeholderii naţionali şi partenerii de proiect s-au întâlnit în mediul virtual din cauza pandemiei de COVID-19.

Cu acest prilej, Iulian Gropoşilă (PIMM), managerul proiectului a prezentat principalele activităţi şi rezultatele proiectului „Women in Business” pe parcursul celor 36 de luni de activitate, precum şi importanţa implicării stakeholderilor în implementarea proiectului.

Totodată, au fost oferite detalii privind cele mai recente activități care s-au desfășurat în perioada de prelungire a proiectului, inclusiv ancheta de impact COVID-19, cercetarea măsurilor de sprijin COVID-19, propunerile de logo pentru Centrul de Antreprenoriat Feminin și activitățile finale care vor avea loc.

Mihaela Rus (OUC), manager comunicare a prezentat Centrul de Antreprenoriat Feminin (EWC) înfiinţat în cadrul proiectului, principalele provocări și rezultate din timpul acțiunii-pilot durulate în pandemia COVID-19, precum și strategia de sustenabilitate EWC.

La finalul întâlnirii, au fost purtate discuţii privind influenţa coronavirusului asupra activităţilor derulate de către tinerele antreprenoare, ţinând seama că sectoarele ocupate în special de femei au fost afectate în mod semnificativ de măsurile privind combaterea acestui virus.

Sursa: Biroul de comunicare PIMM Constanţa