Guvernul a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis aferentă Programului IMM Leasing, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

La programul IMM Invest a fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară. Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 mld. lei, din care pentru subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 mld. lei.

Sunt stabilite acordarea de facilități și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Grantul constă în subvenționarea în procent de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioadã de 8 luni de la data acordării creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate.

Conform MF, componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin 2 rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili în cadrul Programului IMM Invest perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare„, menționează sursa citată.

În cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare și din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1 mld. lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțãrilor acordate în cadrul Programului, compuse din:

  • rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjã fixã de 2,5 % pe an. Aceastã marjã include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator;
  • un alt cost îl reprezintã comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de cãtre beneficiarul Programului;
  • comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadã de valabilitate a garanției.

De asemenea, sunt reglementate activitățile desfãșurate de cãtre beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

Pentru Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje s-a aprobat, spune Ministerul, un plafon al garanțiilor care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenției brute al ajutorului sub formã de garanții aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei.

Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțãrilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare – finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociatã acestui program”, conform comunicatului.

MF reglementează prin Normele de aplicare excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțãrii garantate de stat și prelungește valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și pânã la 31 octombrie 2022 perioada pânã la care se pot face plăți în cadrul acestei scheme.

„Este creată posibilitatea înscrierii în Program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocãrii pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de către aceștia„, arată Ministerul Finanțelor.

Sursa: https://psnews.ro