Proiectul de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ – teritoriala a municipiului Constanta, constand in reducerea cu 60% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioada de cel putin 6 luni intr-un an calendaristic a fost lansat in dezbatere publica, au anuntat reprezentantii Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta.

 

 

Procedura este obligatorie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative.

Proiectul de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis a fost publicat pe data de 15.07.2020 si poate fi consultat:

– pe site-ul Primariei Municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro si la sediul acesteia situat pe BD. Tomis nr.51;

– pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro sau la sediile acestuia, situate pe BD. Tomis, nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cartan nr. 3 si Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 116C.

In temeiul prevederilor art.7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, pana la data de 27.07.2020 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta prin urmatoarele modalitati: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin posta la adresa din Constanta, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numarul 0241/488571.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488561, persoane de contact Gurita Camelia si Stan Roxana.