Titlul initial Textul initial Textul propus Observatii
Capitolul II art.5 – (1)

 

a) IMM-uri care fac dovada, prin situatiile financiare depuse la 31.12.2019, ca nu detin salariati cu contract individual de munca incheiat conform legii;

 

a) IMM-uri autonome care fac dovada, prin situatiile financiare depuse la data instituirii starii de urgenta, respective la data de 16 martie 2020, ca nu detin salariati cu contract individual de munca incheiat conform legii; IMM autonom nu este partener sau legat cu alta intreprindere
  Introducerea unui punct nou e)IMM-uri / Persoane fizice autorizate din domeniul activitatilor sportive…

 

 
  (2) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se face peperioada implementarii proiectelor, pe baza de esantion de 1%, dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, sub conditia recuperarii sprijinului din fonduri externene rambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare.

 

(2) Verificarea incadrarii beneficiarului in categoria IMM se face peperioada implementarii proiectelor, pe baza de esantion de minim 20%, dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, sub conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare.  
Art.6 b) au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat mentionati la art. 5 lit. b), c) si d); b) au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 2.000 euro, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat mentionati la art. 5 lit. b), c) si d);  
Art.7 Introducerea unui punct nou h)cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului  
Art.9, Etapa 4

 

Comisioanele, dobânzile, taxele, precum si orice alte cheltuieli bancare sunt in sarcina exclusiva a beneficiarului de microgranturi; Comisioanele, dobânzile, taxele, precum si orice alte cheltuieli bancare sa fie eligibile potrivit procedurilor din domeniul fondurilor europene  
Etapa 9 Beneficiarul depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, la banca, in termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia Raportul preliminar privind cheltuielile efectuatesa fie depus de catre beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia.  
Capitolul III, art.10 (3) (3) Verificarea incadrarii in categoria IMM-urilor se face pe baza de esantion de 1% pe perioada implementarii proiectelor (3) Verificarea incadrarii in categoria IMM-urilor se face pe baza de esantion de 20% pe perioada implementarii proiectelor  
Art.14 Introducerea unui punct nou h) cheltuielile efectuate pentru plata salariilor si a datoriilor catre bugetul de stat  
    Raportul preliminar privind cheltuielile eligibile sa fie depus de catre beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia  
Art.18 (2) Granturile pentru investitii prevazute la alin.(1) nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor stabilita in procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunile mai putin dezvoltate si 30% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiuneaBucuresti-Ilfov.

 

(2) Granturile pentru investitii prevazute la alin.(1) nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor stabilita in procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunile mai putin dezvoltate si 15 % din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunea Bucuresti-Ilfov.

 

Regiunea Bucuresti-Ilfov a fost afectata in egala masura de pandemia Coronavirus
Art.19 (1) pct. m) Servicii de educatie:crese si gradinite;

 

Servicii de educatie: scoli, crese si gradinite;

 

 
Art.21 e) dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minim 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare, iar pentru regiunea Bucuresti – Ilfov de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare;

 

e) dispunde cofinantare proprie a proiectului in procent de minim 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare, iar pentru regiunea Bucuresti – Ilfov de minim 15% din valoarea proiectului solicitat la finantare Idem ca maisus
Art.23 a) cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii,….. a) cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, inclusiv tehnologii software  
Capitolul V, art 26 Monitorizarea durabilitatii investitiilor beneficiarilor de granturi descrisi in prezenta ordonanta de urgenta se va face pe o perioada de 3 ani dupa

Incheierea implementarii proiectului.

 

Monitorizarea durabilitatii investitiilor beneficiarilor de granturi descrisi in prezenta ordonanta de urgenta se va face de catre MEEMA in parteneriat public-privat cu organizatii reprezentative ale mediului de afaceri.  

 

 

 Sursa: CNIPMMR