De ce să fii membru al Patronatului IMM Constanța?

 • Pentru ca să faceți parte dintr-un networking european. Patronatul IMM Constanța este structură teritorială a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, care la rândul sau este membru al Alianței Confederațiilor Patronale din România (ACPR), constituită din 9 confederații patronale reprezentative la nivel național. ACPR este membru al BusinessEurope, organizație patronală reprezentativă la nivel european pentru angajatori. De asemenea, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România este membru în cele mai importante organizații europene și internaționale de IMM-uri: Uniunea Europeană a Artizanatului și Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME), WASME – Asociația Mondială a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici și Intreprenoriat, Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

 • Pentru că Patronatul IMM Constanța vă reprezintă interesele în raportul cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, precum și în relațiile cu alte organe și organisme din țară și din străinătate. Reprezentanții Patronatului IMM Constanța sunt membrii în Comisia de Dialog Social de pe lângă Instituția Prefectului Constanța, în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța și în Consiliu Consultativ al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța.
 • Pentru că prin Patronatul IMM Constanța se organizează acțiuni de lobby și advocacy pentru susținerea intereselor membrilor săi în raport cu decidenții politici și adminstratia locală, regională și națională.
 • Pentru că Patronatul IMM Constanța susține concurența loială și lupta împotriva abuzurilor administrative și sindicale, dar și împotriva controalelor abuzive derulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspecția Muncii, etc.
 • Pentru că Patronatul IMM Constanța oferă membrilor săi consultanță și asistență pentru:
  – întocmirea documentației pentru programe cu finanțare nerambursabilă / rambursabilă
  – întocmirea planurilor de afaceri
  – consultanță și asistență juridică pentru înființarea unei societăti comerciale
  – consultanță și asistență în domeniile: financiar-contabil, resurse umane, managementul calității, marketing și vânzări
 • Pentru că aveți acces la programele, serviciile și activitățile realizate de Patronatul IMM Constanța.

Cardul de membru

Cardul de Membru reprezintă documentul oficial de confirmare a calității de membru al Patronatul IMM Constanța.

Cine poate deveni membru PIMM Constanța?

 • membrii
 • membrii asociati

Apartenența politică a persoanelor ce reprezintă societățile comerciale membre ale PIMM Constanța este liberă, dar este interzis în mod expres ca aceste opțiuni politice să se manifeste în orice fel în cadrul PIMM Constanța.

Formular de intenție de a deveni membru PIMM