Denumire judet: Constanta

Denumire UAT: CERNAVODA

Sectoare cadastrale: 7, 9, 10, 28, 38

 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 10, 28, 38 din UAT CERNAVODA, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

UAT CERNAVODA

Data de inceput a afisarii: 27.05.2020

Data de sfarsit a afisarii: 27.07.2020

 

Adresa locului afisarii publice : STRADA OVIDIU, NR. 11, Orasul CERNAVODA

Repere pentru identificarea locatiei:INCINTA PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei, cu respectarea dispozitiilor legale privind obligatiile persoanelor pe perioada starii de alerta si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.