Procedura

1. Obiectivul schemei de minimis

1.1. Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, denumit in continuare Program, este un program multianual de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM (DAPIMM) si Agentiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. 44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Obiectivul general al schemei de minimis il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, in special in localitatile rurale, dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, in special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale.

Obiective specifice

1.2. Programul urmareste, prin organizarea unui targ national pentru artizanat si mestesuguri 2020, sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone prin:

a) castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii;
b) stimularea cererii interne de servicii si produse, care presupun un grad important de prelucrare manuala;
c) cresterea vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia;
d) imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii;
e) dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unor legaturi parteneriale;
f) promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii traditionale si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa.

1.3. In cadrul Programului, intelesurile unor termeni sunt urmatoarele:

(1) produsele si serviciile mestesugaresti, de mica industrie si artizanale – sunt produsele si serviciile executate de mestesugari si artizani in serie mica sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atat timp cat contributia manuala a mestesugarului sau artizanului ramane o componenta substantiala a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul ca:
– sunt produse fara restrictii privind cantitatea si folosind materiale brute, neprelucrate, apeland in general la resursele naturale;
– natura speciala a produselor mestesugaresti si artizanale deriva din trasaturile lor distinctive, care pot fi:
– artistice, creative, culturale, decorative, traditionale, simbolice si semnificative din punct de vedere comunitar si religios;
– cuprind o arie larga de obiecte si activitati, care valorifica tehnicile, materiile prime, formele si ornamentele traditionale, precum si ale creatiei populare din diferite genuri;
– sunt produse si servicii cu valoare artistica, dar si utilitara, care pastreaza specificul executiei manuale si traditionale;
(2) produsele de arta populara – sunt produsele realizate de creatorii si mesterii populari, care pastreaza caracterul autentic si specificul etnic si/sau cultural al unei anumite zone;
(3) intreprindere unica – include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, relatiile prevazute la lit. a)-d) sunt considerate intreprinderi unice;
(4) ajutor de minimis – reprezinta ajutoarele acordate unei intreprinderi unice care desfasoara o activitate economica si care nu depasesc valoarea de 200.000 euro intr-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor ce activeaza in sectorul transportului rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

1.4. Programul este parte integranta a Saptamanii europene a IMM-urilor 2020, care va avea loc in cursul lunii septembrie.

Saptamana europeana a IMM-urilor 2020 este o campanie de promovare a antreprenoriatului in Europa si de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, national si local. Acest eveniment pune la dispozitia IMM-urilor o gama larga de informatii, sfaturi, ajutor si idei in scopul dezvoltarii activitatilor acestora. Saptamana europeana a IMM-urilor 2020 incurajeaza si ajuta IMM-urile sa isi atinga potentialul maxim.

2. Descrierea Programului

2.1. Programul consta in organizarea Targului national pentru artizanat si mestesuguri 2020 pe durata a 3 zile.

2.2. Perioada de desfasurare a targului, precum si locatia vor fi afisate pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea evenimentului.

2.3. In cadrul targului national beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (mestesugaresti si/sau de artizanat) si vor putea desfasura activitati economice in conditiile legislatiei in vigoare.

De asemenea, beneficiarii prezenti la targ vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesati sesiuni de ateliere de lucru. In cadrul atelierelor de lucru artizanii si mestesugarii vor explica si demonstra practic cum se pregatesc si se obtin produsele lor: covoare tesute manual, covoare innodate, confectionarea iilor, tapiserii, stergare; impletituri – sfoara, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olarit, tesut, broderie, dantelarie, ceramica traditionala si decorativa, iconografie, confectionarea de papusi folclorice, incondeierea oualor, confectionarea mastilor, prepararea culorilor vegetale si vopsirea materialelor traditional, confectionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticla, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului si mic mobilier artizanal, creatie bijuterii etc. Atelierele de lucru mentionate si altele din acest domeniu trebuie sa respecte traditia populara atat in ceea ce priveste modul de prelucrare a materialelor folosite, cat si in produsul final.

2.4. (1) Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:

• organizarea unui targ national al mestesugarilor si artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare;
• organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii produselor si serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si al imbunatatirii competentelor antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale;
• diseminarea de materiale informative.
(2) Targul national pentru artizanat si mestesuguri 2020 va fi organizat de Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului (AIMMAIPE) Constanța. Actiunile legate de organizarea si desfasurarea Programului se realizeaza de Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului Constanța, direct si/sau prin externalizare in conditiile legii, pe baza de contracte/acorduri de parteneriat incheiate cu persoane fizice si juridice de drept public sau privat, selectati printr-o procedura competitiva, deschisa, transparenta, neconditionata, nediscriminatorie si suficient promovata, in conditiile legii.
(3) In vederea desfasurarii evenimentului, Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului Constanța, in calitate de organizator, va coopera cu institutiile publice si/sau organizatiile reprezentative ale intreprinderilor mici si mijlocii la nivel national si european.

2.5. Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice Programului se pot suporta urmatoarele: publicitate tv si radio, editare de brosuri, editare de materiale de promovare si prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinte, seminare, mese rotunde, workshopuri si prezentari, inchiriere spatii, utilitati, amenajare standuri si spatii de conferinte, achizitie sau inchiriere mijloace fixe si/sau obiecte de inventar necesare desfasurarii evenimentului, transmitere de invitatii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasarii si cazarii artizanilor si mestesugarilor, cheltuieli pentru promovare in mediul on line si social medial, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuala eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafica, inchiriere corturi/pavilioane pentru evenimente in aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice in incinta si pe perioada targului, organizarea de ateliere de lucru ale mestesugarilor si alte cheltuieli necesare organizarii manifestarilor din cadrul evenimentului.

3. Bugetul schemei de minimis

Schema este valabila de la data publicarii prezentei proceduri in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 31 decembrie 2027, iar platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2027.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020, aprobat prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 890.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 890.000 lei/anual. Prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar minim de 100 de beneficiari in anul 2020.

4. Tipurile de ajutor financiar de minimis

4.1. Se asigura participarea gratuita la targ pentru aplicantii selectati in urma inscrierii in Program.

4.2. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora (dupa caz), precum si cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentului.

Se acorda finantare pentru transportul produselor, in cazul in care acestea necesita un transport separat si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 2.000 lei. In limita sumei de 2000 lei beneficiarul isi poate deconta transportul. In cazul in care suma totala cheltuita depaseste 2.000 lei, diferenta va fi suportata de catre beneficiar. In cazul in care beneficiarul se deplaseaza cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate in baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie sa le depuna in maximum 10 zile lucratoare de la inchiderea targului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE de care apartine. In cadrul prezentului program, TVA este cheltuiala neeligibila.
Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazarii pentru beneficiar, in cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru maxim patru nopti de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoana.

4.3. Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, precum si asociatiile profesionale sau fundatiile, dupa caz, care se incadreaza la data solicitarii in una dintre urmatoarele categorii:
a) sunt organizate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, sau in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, care desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului;
c) sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

5. Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate si operatorii economici care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii:
Operatorii economici care:
a) au capital social integral privat;
b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;
c) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250 in anul fiscal anterior;
d) au ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor care pastreaza specificul executiei manuale si artizanale, prestarea serviciilor care presupun un numar mare de operatii executate manual sau au ca scop promovarea mestesugurilor, a meseriilor, a produselor si a serviciilor cu specific traditional;
e) sunt inregistrati si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
f) au completat formularul de inscriere (anexa nr. 1) in cadrul Programului, iar in urma verificarii au fost selectati sa participe la eveniment;
g) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, si 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate mai sus, intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost), echivalent in lei.
Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

7. Modalitatea de derulare a Programului

7.1. Inscrierea in Program si solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Targul national pentru mestesuguri si artizanat 2020 se face completand formularul de inscriere in Program (anexa nr. 1), accesand site-ul MEEMA.

7.2. Data de la care este activa completarea formularului de inscriere se comunica pe site-ul MEEMA cu cel putin (cinci) 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.

7.3. In vederea obtinerii acordului de principiu pentru participarea la Targul national pentru mestesuguri si artizanat 2020, operatorul economic va completa si va transmite formularul de inscriere in Program (anexa nr. 1) incepand cu ora 10,00 a primei zile de inscriere pana la ora 20,00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire pana la epuizarea locurilor aferente targului. Admiterea in Program se va face in ordinea inscrierii.

7.4. Formularul de inscriere, corect si integral completat, va putea fi transmis o singura data. Actele care se vor atasa la inscriere sunt urmatoarele:

a) cererea-tip de participare la Targul national pentru mestesuguri si artizanat (anexa nr. 2);
b) certificatul constatator, in original, inclusiv on-line, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberarii), in care sa se mentioneze in mod obligatoriu urmatoarele informatii: datele de identificare ale societatii, codul unic de inregistrare, actionarii, asociatii, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru si alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunitati ale societatii, sedii si/sau activitati autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, situatia societatii (daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii), emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul operatorul economic (daca nu exista sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati ale societatii, sa se specifice acest lucru in certificatul constatator);
c) declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis primite;
d) declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pentru anul fiscal 2018 si anul 2019 (cuprinzand cifra de afaceri anuala neta, valoarea activelor totale si numarul mediu anual de salariati, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si calculate potrivit anexei 4 si anexei 5;
e) declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
f) copia certificata a buletinului de identitate/cartii de identitate al/a reprezentantului legal al societatii solicitante;
g) imputernicirea semnata de reprezentantul legal al solicitantului, in cazul in care o alta persoana decat acesta semneaza cererea de participare la Targul national pentru mestesuguri si artizanat (anexa nr. 2);
h) fotografii cu minimum 3 (trei) produse artizanale/mestesugaresti realizate/comercializate de catre solicitant;
i) declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal al solicitantului ca nu a facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurentei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata.

7.5. Dupa perioada prevazuta la subpct. 7.3, MEEMA-DAPIMM va face publica pe site-ul institutiei, la adresa www.imm.gov.ro, lista cu solicitantii inscrisi in Program.

8. Verificarea si selectia beneficiarilor

8.1. Verificarea si selectia aplicantilor se vor face de catre Unitatea programare, selectie, evaluare si contractare, denumita in continuare UPSEC, din cadrul AIMMAIPE Constanța.

8.2. In vederea administrarii corespunzatoare a Programului, in cadrul AIMMAIPE Constanța se constituie: UPSEC, ale carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE.

8.3. UPSEC din cadrul AIMMAIPE Constanța va verifica, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea pe site a listei cu solicitantii inscrisi in Program, documentatia incarcata online.

Dupa finalizarea verificarii, UPSEC din cadrul AIMMAIPE Constanța va transmite aplicantilor, prin fax, e-mail, posta, scrisoare de respingere in cazul in care se constata ca:
-documentatia incarcata este incorecta;
-solicitantii au declarat in formularul de inscriere informatii care nu sunt corecte/reale;
-solicitantii nu indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute in prezenta procedura;
-activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializeaza/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform pct. 1 subpct. 1.3 din prezenta procedura.
Pentru solicitantii acceptati de principiu de catre UPSEC, AIMMAIPE Constanța va transmite scrisoarea de instiintare privind acceptarea participarii la Targul national pentru mestesuguri si artizanat 2020, in limita locurilor disponibile/in afara locurilor disponibile.

8.4. In cadrul AIMMAIPE Constanța se va constitui o echipa de implementare prin decizie a Directorului executiv.

8.5. MEEMA va publica pe site-ul MEEMA lista cu aplicantii admisi si respinsi pentru participare la targul national.

8.6. AIMMAIPE va informa in scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului si caracterul de minimis al acestuia, facand in mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, mentionand titlul acestuia, si la referinta de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.7. Valoarea ajutorului de minimis se actualizeaza la valoarea de la momentul acordarii pe baza ratei de referinta publicate de Comisia Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Echivalentul in euro al valorii facilitatii acordate in fiecare an va fi stabilit la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data adoptarii hotararii prin care se aproba facilitatea fiscala de catre furnizorul schemei.

9. Primirea si solutionarea contestatiilor

9.1. In conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim in urma comunicarii UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.

9.2. Astfel, solicitantul se poate adresa AIMMAIPE Constanța, formuland o contestatie, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.

9.3. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

– datele operatorului economic;
– obiectul contestatiei;
– motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
– dovezile pe care se intemeiaza;
– semnatura reprezentantului legal al operatorului economic sau a imputernicitului acestuia.

9.4. Termenul de solutionare este de 5 zile de la data primirii contestatiei.

9.5. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin fax/e-mail/posta.

9.6. Pentru solutionarea contestatiilor se va constitui in cadrul AIMMAIPE Constanța o comisie de solutionare a contestatiilor formata din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.

9.7. Numarul de persoane, atributiile si responsabilitatile comisiei de solutionare a contestatiilor vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al AIMMAIPE.

10. Decontarea cheltuielilor cu transportul beneficiarilor

10.1. Participantii vor depune la AIMMAIPE de care apartin (conform listei prevazute in anexa nr. 6) cererea-tip de decontare (anexa nr. 7) insotita de documentele justificative mentionate in anexa nr. 8, in maximum 10 zile lucratoare de la inchiderea targului.

10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport se va face pe baza unei cereri-tip de decontare (anexa nr. 7), pe care solicitantul trebuie sa o depuna la sediul AIMMAIPE impreuna cu urmatoarele documente justificative:

– documentele justificative prevazute in anexa nr. 3, pentru fiecare activitate/cheltuiala eligibila;
– pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil in termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, in functie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. In cazul in care acesta se deplaseaza cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi, dar nu mai mult de 2.000 lei pentru Targul national pentru mestesuguri si artizanat.Conform prevederilor H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, se va rambursa contravaloarea a 7,5 l carburant la 100 km parcursi doar pentru proprietarul autoturismului (persoana fizica sau firma), chiar daca se deplaseaza in acelasi scop mai multe persoane care sunt pasageri in autoturism. Conform noilor prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, bonurile de benzina, pentru a fi considerate documente justificative, sunt acele documente emise astfel: pentru transport se considera documente in termen documentele emise cu maximum 2 (doua) zile inainte de inceperea evenimentului si maximum 2 (doua) zile dupa finalizarea acestuia;
– copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului in a carei raza teritoriala isi are sediul sau la care este luat in evidenta fiscala, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la bancile comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului in conditiile O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– angajamentul beneficiarului (anexa nr. 9) de a raporta efectele participarii in Program pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2021, catre Unitatea monitorizare, control si raportare din cadrul AIMMAIPE, conform formularului de raportare prevazut in anexa la angajamentul din anexa nr. 9;
– opisul cu documentele care insotesc cererea-tip de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, denumit in continuare AFN, semnat (anexa nr. 8).
Pentru acordarea AFN se va constitui in cadrul AIMMAIPE o Unitate de plata, denumita in continuare UP, ale carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE.
Virarea efectiva a sumei care constituie AFN se face de catre UP, pe baza deciziei directorului executiv al AIMMAIPE, exprimata prin ordonantarea individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala solicitantii isi au sediul sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditiile O.U.G. nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conturile deschise la banci din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, in conditiile O.U.G. nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia identificarii unor neconcordante in procesul de implementare a Programului, AIMMAIPE pot/poate refuza plata AFN.
AIMMAIPE nu poate acorda plata AFN partiala sau in avans.

10.3. Intreaga documentatie va fi depusa in 2 exemplare: un original si o fotocopie certificata; cele 2 exemplare ale dosarelor vor fi puse intr-un plic sigilat si vor fi depuse la sediile AIMMAIPE.

Destinatar:
– AIMMAIPE – adresa;
– UPSEC – pentru Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului 2020.
Expeditor:
– denumirea completa a firmei solicitante;
– nr. de inregistrare in registrul comertului;
– CUI/codul de inregistrare fiscala;
– suma decontata;
– adresa solicitantului, inclusiv judetul;
– numarul de inregistrare.

10.4. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor in baza unui proces-verbal. Acestea vor fi ridicate de catre operatorii economici de la sediile AIMMAIPE, dupa verificarea conformitatii copiilor si virarea efectiva a sumelor decontate.

10.5. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, impreuna cu dobanzile aferente.

10.6. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare.

10.7. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral la adresa www.imm.gov.ro si in termen de 15 zile de la data adoptarii se transmite spre informare Consiliului Concurentei, in conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare.

10.8. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme de minimis se fac in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

10.9. MEEMA, prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului la nivelul intreprinderii unice, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste la nivelul intreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul in lei, respectiv 100.000 euro pentru intreprinderile ce isi desfasoara activitatea in domeniul transportului de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

10.10. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MEEMA – AIMMAIPE, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme.

Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

10.11. Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pe o perioada de 10 ani.

10.12. Pe baza unei cereri scrise, MEEMA va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

10.13. Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate in derulare si de a dispune masurile ce se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.

10.14. Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

10.15. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.

10.16. In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

10.17. Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, se raporteaza pana la 31 martie a anului urmator anului de raportare.

10.18. Furnizorul va informa Consiliul Concurentei cu privire la orice modificare adusa masurilor de sprijin, in termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

10.19. Furnizorul are obligatia de a incarca masura de ajutor de minimis in Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), in termen de maximum 5 zile lucratoare de la intrarea ei in vigoare.

10.20. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligatia de a incarca in RegAs contractele de finantare si contractele de subventie, ajutoarele de minimis platite, eventualele obligatii de rambursare si rambursari efective aferente acestora etc. In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data semnarii actelor sau efectuarii platilor, dupa caz.

11. Confidentialitate

11.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, membrii UPSEC avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.

11.2. MEEMA si AIMMAIPE sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul cheltuielilor decontate, asezarea geografica (localitatea si judetul).

12. Precizari

Documentele originale depuse de catre beneficiari in vederea decontarii in cadrul Programului vor fi pastrate la sediul AIMMAIPE, la dispozitia operatorilor economici, in vederea ridicarii de catre acestia, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2021.