Patronatul IMM Constanta in parteneriat cu organizatii din Bulgaria, Grecia, Ucraina, Moldova deruleaza in prezent proiectul Black Sea Network for Regional Development (BlasNET) din cadrul Programului Operational Comun de Cooperare in bazinul Marii Negre ENPI CBC 2007-2013.

Programul Operational Comun de Cooperare in bazinul Marii Negre 2007-2013 este un program finantat prin Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (IEVP). Scopul sau este de a contribui la o dezvoltare mai puternica si sustinuta, economica si sociala a regiunilor din Bazinul Marii Negre.
Proiectul Black Sea Network for Regional Development, MIS-ETC 234/ 1.1.3.65714.96 este finantat in cadrul 1st Call for Proposals ENPI CBC Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007- 2013 sub Prioritatea 1. Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere in vederea dezvoltarii economice si sociale bazate pe utilizarea in comun a resurselor; Masura 1.3 Crearea capacitatii administrative pentru elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare locala.
ID Proiect: 234/ 1.1.3.65714.96
Aplicant:
 • Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna, Bulgaria (RAPIV)

Parteneri:

 • Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii –  Constanta, Romania (PIMM Constanta)
 • Aristotle University of Thessaloniki, Research Committee, Urban and Regional Innovation Research Unit, Central Macedonia – Grecia (AUTH URENIO)
 • Organization for Small and Medium Enterprises Development within the Ministry of Economy and Trade of the Republic of Moldova – Chisinau, Republica Moldova (ODIMM)
 • Agency of Economic Development of Sevastopol – Sevastopol, Ucraina (AEDS)

Partener Asociat:

 • Odisseus Liguria Innovation Technologies S.c.r.l. – Italia (OLIT)

Buget alocat proiectului:

 • 492,084.53 €

Durata implementarii:

 • 24 de luni (17.09.2011- 16.09.2013)

Obiective Generale:

 • Principalul obiectiv al Proiectului este realizarea Retelei Marii Negre pentru Dezvoltare Regionala care va implica organizatii pentru sustinerea IMM-urilor (agentii de dezvoltare a antreprenoriatului, organizatii care reprezinta IMM-uri, incubatoare de afaceri, camere de comert si industrie, precum si specialisti de la universitati sau experti in afaceri care pot oferi asistenta de specialitate).
  • Realizarea acestei Retele va contribui la cresterea gradului de competitivitate dintre IMM-urile din regiunile partenere din bazinul Marii Neagre, precum si la imbunatatirea performantelor acestora in cadrul pietelor internationale, prin sporirea potentialului si a relatiilor internationale dintre factorii interesati regionali. Reteaua va crea conditii favorabile unui mediu informational de afaceri sustenabil pentru IMM-urile din regiunea Bazinului Marii Negre.

Obiective specifice:

 • Crearea unei „Retele a Marii Negre pentru Dezvoltare Regionala„, care va implica organizatii care sustin IMM-urile;
 • Stabilirea de parteneriate intre organizatii – furnizorii de servicii pentru IMM-uri din cadrul regiunii Bazinului Marii Negre, prin intermediul Retelei;
 • Cresterea nivelului serviciilor oferite de catre astfel de organizatii, prin schimb de experienta, training-uri, proiecte comune si sinergii cu alte retele europene;
 • Sprijinirea IMM-urile din regiune pentru a stabili contracte de afaceri intre ele si cu partenerii europeni;
 • Cresterea nivelului inovator si a competitivitatii IMM-urilor din regiune si permiterea economiilor regionale sa adopte mai usor inovatii;
 • Crearea unui mediu informational de afaceri sustenabil pentru IMM-urile din regiunea Bazinului Marii Negre.

Grup de activitati  prevazute in cadrul proiectului:

 • Investigare si analize
 • Schimb de experienta si Networking
 • Viziblitate
 • Management si Coordonare

Cu ajutorul unor experti de varf din regiune vor fi elaborate analize sectoriale pentru sectoarele economice prioritare din tarile de la Marea Neagra:

 • turismul
 •  industria navala
 • tehnologia informatiei si comunicarii

Aceste analize vor contribui la determinarea nevoilor IMM-urilor pentru servicii de asistenta si vor pune bazele crearii „Retelei Marii Negre pentru Dezvoltare Regionala”. Fiecare partener va efectua o analiza regionala a nevoilor sectorului IMM-urilor pentru servicii de asistenta de afaceri si a situatiei actuale a furnizorilor de servicii pentru IMM-uri. Rezultatele analizelor vor fi compilate pe scurt intr-o analiza comuna pentru Regiunea Bazinului Marii Negre.

Pe baza analizelor si a discutiilor vor fi elaborate masuri concrete si recomandari pentru cooperarea intre regiunile partenere ce vor fi  propuse la nivelul factorilor regionali de decizie, cu scopul de a fi integrate in planurile regionale si sectoriale, precum si in politicile regiunilor partenere.

Pentru a determina un numar mai mare de actori regionali sa se implice si sa discute problemele si caile viitoare de dezvoltare si cooperare intre regiunile partenere sunt proiectate doua evenimente on-line.

Primul eveniment on-line a avut loc pe data de 03.05.2012.

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta va invita sa completati chestionarul – Questionnaire to investigate SME’ needs. Chestionarul va contribui la determinarea nevoilor IMM-urilor pentru servicii de asistenta si a situatiei actuale a furnizorilor de servicii pentru IMM-uri. Chestionarul completat se va trimite pe adresa patronat@cttc.ro.

Schimb de experienta si Networking

Partenerii Proiectului vor identifica si compila cazuri de bune practici din sfera sprijinirii IMM-urilor. In acest context va fi creat un site web interactiv ce se adreseaza grupurilor tinta din regiune, IMM-urilor, administratiilor publice cat si publicului larg.

Site-ul web va contine informatii legate de parteneri si Proiect si va promova crearea „Retelei Marii Negre pentru Dezvoltare Regionala”. Acest site web va fi extins, o data cu dezvoltarea Retelei, intr-un portal web de afaceri cu o baza de date utila organizatiilor care sprijina IMM-urile si mediului de afaceri din regiune, in cautare de parteneri internationali.

Vor fi organizate doua workshop-uri internationale dedicate dezvoltarii regionale si sprijinirea spiritului antreprenorial si a IMM-urilor si un seminar international pentru politicile UE.

Viziblitate

Activitatile din cadrul proiectului sunt concepute si structurate astfel incat rezultatele sa poata fi accesibile unui public cat mai larg: de la agentii creatoare de politici si IMM-uri (in special regionale si locale) pana la persoane fizice.

Management si Coordonare

Scopul acestei activitati este acela de a asigura un bun management al proiectului si de a facilita comunicarea intre parteneri: coordonare, monitorizare si control al implementarii proiectului.

Evenimente in cadrul proiectului: