Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta in parteneriat cu Fundatia Romano-Germana Timisoara deruleaza in prezent un proiect finantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Descrierea proiectului:
Proiectul  POSDRU/80/2.3/S/55896 „Competente la nivel european pentru cresterea ocupabilitatii angajatilor si a competitivitatii firmelor din domeniul constructiilor, prin metode inovative de formare profesionala continua” vizeaza cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii si a competitivitatii firmelor de constructii, printr-un proces transnational de dobandire de competente la nivel european in domenii de larg interes economic (utilizarea energiilor regenerabile si renovare sustenabila), folosind metode de formare profesionala continua inovative, promovare on-line si educatie pe tot parcursul vietii.

Obiectiv general: transferul omogen de tehnologii, realizat prin metode inovative de formare profesionala cu continut teoretic si practic actualizat si armonizat cu cel al cursurilor similare din Germania, Austria si Italia.

Peste 1620 de angajati, muncitori necalificati si cu calificare de nivel scazut, vor dobandi competente recunoscute la nivel national si european, in 7 meserii din domeniul constructiilor:

Grup tinta:
* angajati, fara nicio calificare dobandita anterior;
* angajati, cu o calificare dobandita intr-un alt domeniu, din afara constructiilor;
* angajati, cu o calificare diferita dobandita in domeniul constructiilor;
* angajati, cu o calificare similara de nivel I in domeniul constructiilor;
* angajati, cu o calificare de nivel II dobandita in domeniul constructiilor. 

Pe toata durata cursurilor, participantii vor beneficia de subventii si burse, precum si alte facilitati (hrana, etc).

Valoarea totala a bugetului alocat proiectului este de 18 906 742,86 lei.
Durata implementarii:  36 de luni.

Parteneri:
* Fundatia Romano-Germana de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor- Timisoara;
* Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta;
* Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (bfi OÖ) Austria;
* Handwerkskammer Rhein-Main-(HWK Rhein-Main) – Camera de Mestesugari Rhein /Main Germania;
* PANORMEDIL – Ente Scuola Edile di Palermo Italia;
* Fundatia romano-germana de pregatire si perfectionare profesionala Arad;
* OPJ- Oficiului Patronal Judetean Iasi;
* Fundatia romano-germana Sibiu.

Oportunitatea pe termen lung, oferita de acest proiect consta in dezvoltarea sectorului IMM-urilor, sector care are o contributie esentiala in crearea de noi locuri de munca. Totodata, proiectul vizeaza cresterea nivelului de calificare si a oportunitatilor de cariera a muncitorilor in constructii, in vederea unei mai bune adaptari la nevoile in permanenta schimbare si la evolutiile rapide din economie si societate.

Cursuri de calificare

Cursuri teoretice ,,Zidar, Pietrar, Tencuitor”

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta desfasoara o activitate sistematica de instruire si formare profesionala, in conditii moderne si de inalta competenta, la nivelul standardelor Uniunii Europene, a persoanelor interesate in practicarea unor meserii si specializari in domeniul constructiilor.

PIMM Constanta asigura desfasurarea procesului educational, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, conform unei metodologii proprii sau in colaborare cu alte institutii de profil, prin organizarea de cursuri de calificare/recalificare si de perfectionare/specializare in folosul comunitatii locale de afaceri si in concordanta cu necesitatile acesteia.

Patronatul IMM Constanta asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a salariatilor din institutii si organizatii precum si de la firme si agenti economici, pentru a raspunde solicitarilor profesionale determinate de alinierea la standardele Uniunii Europene.

Pregatire practica curs ,,Sudor Electric”

Cursurile de calificare corespund cerintelor actuale de pe piata muncii, lectorii nostri au experienta in domeniu, aptitudini pedagogice si acorda atentia necesara fiecarui cursant in parte, iar tematica dezbatuta la curs este in conformitate cu standardul de formare profesionala.

Cursurile urmaresc:

    • Insusirea cunostintelor teoretice si aplicarea lor in practica;
    • Formarea deprinderilor si a abilitatilor practice;
    • Gradul de adaptabilitate la cerintele economiei de piata;

In urma examenului de absolvire, se elibereaza certificate de calificare recunoscute la nivel national. La sfarsitul fiecarui curs exista o perioada de pregatire a cursantilor pentru examenele de absolvire, urmata de examinarea propriu-zisa. Examenul consta in doua probe: cea teoretica (proba scrisa) si cea practica. Dupa examenele de absolvire participantii vor primi certificarea competentelor dobandite in baza Certificatelor acordate de CNFPA (recunoscute de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei).

Cursul este GRATUIT pentru persoanele care au calitatea de angajat.

La cursuri pot participa salariati din orice domeniu, care vor sa obtina diplome pentru meserii cerute pe piata muncii in domeniul constructiilor.

Planificarea cursurilor pe parcursul celor trei ani de implementare ai proiectului

 Nr. crt. Calificarea

Nivel
calificare

Data inceperii
cursului
Data
examenului
1   Lucrator Finisor pentru Constructii 1 07.02.2011 15.04.2011
2   Lucrator Instalator pentru Constructii 1 07.03.2011 20.05.2011
3   Zidar, Pietrar, Tencuitor 2 04.04.2011 25.08.2011
4   Sudor Electric 1 06.06.2011 12.08.2011
5   Lucrator in Izolatii 1 04.07.2011 09.09.2011
6   Instalator Instalatii Tehnico – Sanitare si de Gaze 2 01.08.2011 16.12.2011
7   Lucrator Finisor pentru Constructii 1 03.10.2011 09.12.2011
8   Lucrator Instalator pentru Constructii 1 07.11.2011 03.02.2012
9   Dulgher, Tamplar, Parchetar 2 05.12.2011 18.05.2012
10   Sudor Electric 1 06.02.2012 13.04.2012
11   Lucrator in Izolatii 1 05.03.2012 18.05.2012
12   Lucrator Finisor pentru Constructii 1 02.04.2012 15.06.2012
13   Lucrator Instalator pentru Constructii 1 07.05.2012 13.07.2012
14   Zidar, Pietrar, Tencuitor 2 18.06.2012 02.11.2012
15   Sudor Electric 1 06.08.2012 12.10.2012
16   Lucrator in Izolatii 1 03.09.2012 09.11.2012
17   Instalator Instalatii Tehnico – Sanitare si de Gaze 2 08.10.2012 15.03.2013
18   Lucrator Finisor pentru Constructii 1 05.11.2012 01.02.2013
19   Lucrator Instalator pentru Constructii 1 03.12.2012 01.03.2013
20   Dulgher, Tamplar, Parchetar 2 07.01.2013 24.05.2013
21   Sudor Electric 1 04.03.2013 10.05.2013
22   Lucrator in Izolatii 1 01.04.2013 07.06.2013

Serii de personal calificat