Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta in parteneriat cu Fundatia Romano-Germana Timisoara deruleaza in prezent un proiect finantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.  Oportunitatea pe termen lung, oferita de acest proiect consta in dezvoltarea sectorului IMM-urilor, sector care are o contributie esentiala in crearea de noi locuri de munca. Totodata, proiectul vizeaza cresterea nivelului de calificare si a oportunitatilor de cariera a muncitorilor in constructii, in vederea unei mai bune adaptari la nevoile in permanenta schimbare si la evolutiile rapide din economie si societate.