PIMM Constanta desfasoara o activitate sistematica de instruire si formare profesionala, in conditii moderne si de inalta competenta, la nivelul standardelor Uniunii Europene, a persoanelor interesate in practicarea unor meserii si specializari in domeniul constructiilor.
PIMM Constanta asigura desfasurarea procesului educational, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, conform unei metodologii proprii sau in colaborare cu alte institutii de profil, prin organizarea de cursuri de calificare/recalificare si de perfectionare/specializare in folosul comunitatii locale de afaceri si in concordanta cu necesitatile acesteia.
PIMM Constanta asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a salariatilor din institutii si organizatii precum si de la firme si agenti economici, pentru a raspunde solicitarilor profesionale determinate de alinierea la standardele Uniunii Europene.
Cursurile de calificare corespund cerintelor actuale de pe piata muncii, lectorii nostri au experienta in domeniu, aptitudini pedagogice si acorda atentia necesara fiecarui cursant in parte, iar tematica dezbatuta la curs este in conformitate cu standardul de formare profesionala.
Cursurile urmaresc:

  • Insusirea cunostintelor teoretice si aplicarea lor in practica;
  • Formarea deprinderilor si a abilitatilor practice;
  • Gradul de adaptabilitate la cerintele economiei de piata;

In urma examenului de absolvire, se elibereaza certificate de calificare recunoscute national.