23 iunie 2011,  Sunny Beach, Bulgaria
In cadrul proiectului finantat de catre Guvernul Federal German si Guvernul Landului Rheiland-Pfalz, Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc a organizat in data de 23 iunie 2011, in Sunny Beach, Bulgaria, prima intalnire de lucru a membrilor Consiliului de Experti ,,Expert Council Meeting’’- eveniment organizat in parteneriat cu  Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.
Constituit in data de 15 aprilie 2011, la Sofia, Bulgaria, Consiliul de Experti a luat fiinta din provocarile actuale legate de protectia mediului inconjurator precum si din necesitatea  dezvoltarii durabile a sectorului energetic.
Reunind reprezentanti din Albania, Bulgaria, Gemania, Macedonia, Romania, Croatia si Muntenegru, Consiliul de Experti de pe langa Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc are in vedere acordarea de consultanta pe probleme ecologice. La data infiintarii acestuia, cele sapte state membre ale Consiliului de Experti au incheiat un memorandum in domeniul ecologiei, in ceea ce priveste sursele de energie regenerabila si eficienta energetica.
Reuniti in data de 23 iunie 2011 pentru a dezbate subiecte de maxima importanta ce privesc siguranta si conservarea  mediului incojurator la nivel regional si global, precum si  pentru a promova valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie, membrii  Consiliul de Experti au subliniat obiectivele majore din cadrul sedintei:

STATII EOLIENE

  • Promovarea politicilor in domeniul eficientei energetice;
  • Analiza situatiei in domeniul eficientei energetice – studiu privind analiza pietei in Romania, precum si analiza formarii profesionale continue;
  • Identificare unor masuri optime de actiune, pe baza analizei efectuate;
  • Identificarea de noi servicii prin care organizatiile sa vina in ajutorul IMM-urilor;
  • Diseminarea informatiilor intre membrii Consiliului de Experti;

O atentie deosebita a fost acordata managementului deseurilor. Gestionarea deseurilor reprezinta una dintre problemele importante cu care se confrunta Romania in ceea ce priveste protectia mediului si presupune o succesiune de  activitati de colectare, transport, tratare, valorificare si eliminare a acestora.
Devenita una dintre problemele cheie ale lumii moderne,  intensificata si de volumul si complexitatea deseurilor menajere si industriale eliminate in societate, gestionarea deseurilor reprezinta o problema complexa in ceea ce priveste implementarea unui sistem eficient de management al deseurilor, au subliniat specialistii prezenti la sedinta de lucru.
De asemenea, in contextul problemelor dezbatute, membrii Consiliului de Experti au stabilit implementarea unui plan de actiuni pentru perioada iunie-octombrie 2011.