Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, a organizat vineri, 20 noiembrie 2020, cea de-aVIII-a Convenţie Naţională a CNIPMMR, convenţie în cadrul căreia au fost alese şi structurile de conducere pentru următorii patru ani.

Astfel, preşedinte de onoare al CNIPMMR este Ovidiu Nicolescu, în timp ce conducerea organizaţiei va fi asigurată pentru încă patru ani de către Florin Jianu.

Întreprinderile mici şi mijlocii din Constanţa sunt reprezentate la nivel naţional de către Iulian Gropoşilă, preşedintele Patronatului IMM Constanta,  acesta fiind ales în funcţia de vicepreşedinte al CNIPMMR.

„Prioritatea mea in perioada 2020 – 2024 este dezvoltarea mediului de afaceri din Constanţa. În acest mandat, mi-am propus să atragem cât mai multe fonduri europene pentru IMM-urile constănţene atât pentru dezvoltarea start-uprilor, cât şi pentru consolidarea firmelor existente. De altfel, în cadrul Patronatului IMM Constanţa funcţionează o structură de consultanţă menită să-i sprijine pe întreprinzători în toate demersurile lor pentru atragerea de fonduri europene”, a declarat Iulian Gropoşilă.

În cadrul celei de-a VIII-a ediție a Convenției Naționale a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a fost votată și STRATEGIA CNIPMMR 2020-2024 care vine cu o serie de acțiuni concrete de dezvoltare a organizației pe o serie de paliere importante având patru mari obiective:

  • Consolidarea capacității administrative și instituționale și menținerea reprezentativității naționale a organizației
  • Promovarea și protejarea intereselor IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional
  • Constituirea unei imagini consolidate a CNIPMMR și sporirea gradului de vizibilitate a organizației
  • Dezvoltarea unui portofoliu de acțiuni și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau din fonduri proprii, care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului la nivel național și să faciliteze educația, accesul la finanțare, accesul la piețe și internaționalizare

Toate cele patru mari obiective vin cu 93 de acțiuni concrete de implementare ce vor fi întreprinse în următorii patru ani. Astfel, printre cele mai importante acțiuni din cadrul strategiei sunt înfiinţarea Ministerului Antreprenoriatului, Comerţului şi Digitalizării, Programul ROMÂNIA TECH NATION, o nouă strategie pentru IMM 2030, Aplicarea „Testului IMM”  în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, înfiinţarea liceelor de antreprenoriat sau introducerea unui nou tip de societate – societatea cu răspundere limitată de exerciţiu  -SRL de Exerciţiu – pentru tinerii cu vârsta între 16 şi 18 ani.