Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a anuntat lansarea in data de 5 octombrie 2011 a apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 „Sustinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”.
Ghidul solicitantului publicat in varianta finala detaliaza:

  • criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Obiectivele specifice ale acestei operatiuni sunt:

  • cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic
  •  introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si ofera sprijin pentru deciziile managementului.

Beneficiarii eligibili:

  • IMM-urile definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul total: 280 milioane lei.
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate: 1.200.000 lei
Valoarea minima a finantarii nerambursabile acordate: 45.000 lei
Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepand cu 5 octombrie 2011 ora 9,00 si se va incheia in 30 martie 2012 ora 16,30.
Daca sunteti interesati sa aplicati in cadrul acestui program, Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta va poate oferi consultanta si asistenta de specialitate in vederea obtinerii finantarii. Contactati-ne la numarul de telefon 0241 55 43 88  sau pe adresele de e-mail: patronat@cttc.ro sau office@patronat-imm.ro.