Academia de Advocacy si membrii Coalitiei 52 au sustinut, astazi, 12 aprilie 2016, la sediul Patronatului Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Constanta o conferinta de presa in cadrul careia au fost prezentate rezultatele monitorizarii aplicarii L52/2003 republicata in 2013 privind transparenta decizionala a autoritatilor publice.

Aplicand prevederile L544 – privind accesul liber la informatia publica, in urma solicitarii de informatii de interes public, cu un continut de 7 intrebari in municipiile de pe teritoriul judetului Constanta, in scopul intensificarii aplicarii L52/2003- privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013, pe o perioada de 12 luni, se constata urmatoarele:

 

  1. Desi au trecut 15 ani de la intrarea in vigoare al L544/2001 privind liberul acces la informatia publica, autoritatile publice locale din municipiile cuprinse in judetul Constanta, respecta partial prevederile acesteia. Fie raspund neconform (nu respecta prevederile legii), fie raspund accidental in termenul prevazut de lege, fie nu raspund. In plus,lipsa existentei unui sistem de confirmare a primirii raspunsului de catre destinatar, genereaza conflicte intre parti, avand ca efect cresterea neincrederii in administratia publica. Punerea in functiune a acestei legi, in interiorul autoritatilor publice si in jud. Constanta, necesita, inca, multe imbunatatiri.

 

  1. Desi au trecut 15 ani de la intrarea in vigoare al L544/2001 privind liberul acces la informatia publica, cetatenii si asociatiile legal constituite din municipiile cuprinse in judetul Constanta, nu aplica in totalitate prevederile acesteia. In urma solicitarii de informatii de interes public, in cazul in care nu primesc raspuns sau primesc un raspuns neconcludent, nu continua demersul civic pana la obtinerea rezultatului dorit in conformitate cu prevederile legii. Fie nu cunosc legea in totalitatea ei, fie nu au incredere ca vor atinge rezultatul asteptat.

 

  1. Desi au trecut 13 ani de la intrarea in vigoare al L52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in 2013, autoritatile publice locale din municipiile cuprinse in judetul Constanta, aplica si respecta partial prevederile acesteia, dupa cum urmeaza:    -Evita supunerea spre consultare publica a proiectelor de acte normative pe care le elaboreaza in cadrul administratiei publice. Fie se preleveaza de intelesul termenului de “act emis cu aplicabilitate generala” (art. 3 alin (a), fie utilizeaza prevederile art. 6 (apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, etc) care genereaza exceptii de la prevederile acestei legi, fie aplica fara justificare publica, prevederile art.7 alin (13, generatoare de decizii publice in situatii de urgenta.

20160412_112040

Tinand cont de raspunsurile conforme inregistrate la primariile de municipiu din jud. Constanta, un posibil top al opacitatii versus transparenta intre municipiile judetului Constanta, din perspectiva supunerii proiectelor de acte normative in procesul de consultare publica, este urmatorul:

Primaria Municipiului Constanta – 1,96% cea mai opaca autoritate publice locala – nici un proiect de act normativ nu a fost supus consultarii publice (sau nu s-a transmis conform, informatia publica solicitata);

Primaria Municipiului Mangalia – 100% din actele normative adoptate au fost supuse consultarii publice, din raspunsurile conforme inregistrate;

Primaria Municipiului Medgidia – 104% din actele normative adoptate au fost supuse consultarii publice, din raspunsurile conforme inregistrate;

– Primaria Municiului Constanta se multumeste sa urce pe site-urile proprii informatiile cu privire la consultarile publice in vigoare, conform art. 7 alin (1), partial alin (2) de respectare a termenului de 30 de zile lucratoare, inainte de supunerea spre avizare si de urcare pe site a documentatiei complete care insoteste proiectul de act normativ.

– Nu si-au formulat o metodologie proprie de colectare a opiniilor scrise in perioada supusa consultarii publice a proiectelor de acte normative, in conformitate cu art. 7 alin (5). Din raspunsurile inregistrate, in cazul in care s-au colectat opinii scrise nu rezulta in ce faza a procesului de consultare publica au fost inregistrate in perioada de 10 zile conform art 7 alin (4), sau in etapa de dezbateri publice, sau in etapa deliberativa a sedintelor publice de adoptare a proiectelor de acte normative. Pe aceste considerente cetateanul sau asociatia legal constituita, care a formulat o opinie scrisa, nu stie care este efectul efortului sau voluntar. A contat, nu a contat, a fost preluat partial sau nu, ramanand intr-o incertitudine descurajanta.

La prima vedere, din datele statistice, s-ar putea trage concluzia ca nu merita a se investi in punerea in functiune a unei asemenea metodologii, deoarece numarul opiniilor scrise, colectate de la cetateni si asociatii legal constituite in municipiile judetului Constanta, tinde spre 0.

In municipiiile Constanta si Mangalia nu a fost colectata nicio opinie scrisa, la niciunul din proiectele de acte normative supuse consultarii publice, in fiecare localitate. In municipiul Medgidia, s-au colectat, pe toata perioada monitorizarii, doar 3 opinii raportat la 26 de proiecte de acte normative supuse procesului de consultare publica, din raspunsurile conforme inregistrate.

– Desi legea nu prevede ca obligativitate, din raspunsurile inregistrate, se evidentiaza organizari de dezbateri publice din propria initiativa a administratiilor publice locale. Nu este clar detaliat, in raspunsurile inregistrate, daca organizarea dezbaterilor publice din proprie initiativa, erau prevazute ca obligativitate in legile cadru speciale pentru temele supuse dezbaterii sau a fost o initiativa de potentare a transparentei decizionale in spiritul principiilor L52/2003, art 2.

Din datele statistice, se poate formula urmatorul top al dezbaterilor din proprie initiativa in judetul Constanta, sub rezerva prevederilor de obligativitate in legi specifice:

Constanta – 0 dezbateri publice din proprie initiativa dintr-un numar de 2 de proiecte de acte normative supuse consultarii publice (dintr-un total de 102 acte normative adoptate);

Mangalia – 0 dezbateri publice din proprie initiativa dintr-un numar de 18 proiecte de acte normative supuse consultarii publice (dintr-un total de 18 acte normative adoptate), din raspunsurile conforme inregistrate;

Medgidia – 2 dezbateri publice din proprie initiativa dintr-un numar de 26 proiecte de acte normative supuse consultarii publice (dintr-un total de 25 acte normative adoptate), din raspunsurile conforme inregistrate;

– Modificarea proiectelor de acte normative rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor L52/2003 evidentiaza un rezultat descurajant in municipiile monitorizate in judetul Constanta. A fost modificat doua proiecte de acte normative la nivelul municipiului Medgidia, dintr-un total de 26 de proiecte de acte normative supuse procesului de consultare publica, din raspunsurile conforme inregistrate. In restul municipiilor, din jud Constanta, nu a fost cazul, deoarece nu s-au inregistrat opinii scrise si nici dezbateri municipiilor, din jud Constanta, nu a fost cazul, deoarece nu s-au inregistrat opinii scrise si nici dezbateri publice, conform raspunsurilor conforme inregistrate.

– Desi legea prevede la art 12 alin (3) ca autoritatile publice sunt obligate sa justifice in scris nepreluarea opiniilor sau recomandarilor inregistrate de la cetateni si asociatii legal constituite, conform tabelului centralizator anexat, primaria municipiului Medgidia nu a raspuns celor 3 emitenti de opinii scrise inregistrate si care, poate, nu au condus la modificarea proiectelor de acte normative supuse consultarii publice in luna februarie 2015. Nu se poate identifica daca opiniile inregistrate, au condus sau nu, la modificarea celor 2 acte normative din cele 11, supuse consultarii publice, in luna februarie 2015. La celelalte primarii municipale din judetul Constanta nu se poate identifica cunoasterea si aplicarea acestor prevederi din L52/2003, deoarece nu s-au inregistrat opinii scrise pe tot parcursul monitorizarii, din raspunsurile conforme inregistrate.

 

  1. Desi au trecut 13 ani de la intrarea in vigoare al L52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in 2013, cetatenii si asociatiile legal constituite din municipiile cuprinse in judetul Constanta, cunosc si uitizeaza partial prevederile acesteia, in vederea imbunatatirii legilslatiei care ii afecteaza, dupa cum urmeaza:

– Cetatenii si asociatiile legal constituite nu interactioneaza cu autoritatile publice locale in procesul de elaborare al actelor normative si nu depun opinii in scris, desi acest drept este prevazut la art.7 alin (6). In toate municipiile judetului Constanta nu s-au inregistrat, in cadrul autoritatilor publice locale, opinii scrise depuse de cetateni si asociatii legat constituite, cu exceptia primariei municipiului Medgidia, unde s-au inregistrat 3 opinii scrise, in luna februarie 2015, pe toata perioada de monitorizare (din raspunsurile conforme inregistrate).

– Cetatenii si asociatiile legal constituite nu urmaresc efectul produs de opiniile scrise depuse voluntar, in vederea imbunatatirii proiectelor de acte normative locale. Desi au dreptul, conform art 12. alin (3), sa primeasca justificari in scris asupra nepreluarii propunerilor lor de la autoritatea publica, la care au depus opiniile, acestia nu reactioneaza cu parghii legale, in caz ca autoritatea publica nu si-a indeplinit obligatia prevazuta de lege la acest articol.

– Asociatiile legal constituite nu aplica prevederile L52/2003, art. 7 alin (9) si nu solicita, printr-o cerere depusa in scris la autoritatea publica, organizarea de dezbateri publice pe proiectele de acte normative care ii afecteaza. In toata perioada monitorizata nu s-au inregistrat solicitari de dezbateri publice de catre asociatii legal constituite.

 

Concluzii.

  1. In cele 3 municipii din Judetul Constanta s-au adoptat, din raspunsurile conforme inregistrate, un numar total de 145 acte normative, in perioada monitorizata si doar 2 dintre acestea au suferit modificari. La prima vedere, aceasta imagine ne conduce la concluzia ca majoritatea covarsitoare a propunerilor de acte normative inaintate spre adoptare de catre autoritatile publice locale sunt foarte bine elaborate iar functionarii acestora ar trebui premiati.
  2. Din raspunsurile conforme inregistrate, in cele 3 municipii din Judetul Constanta s-au adoptat un numar total de 145 acte normative, in perioada monitorizata, dintre care 46 proiecte de acte normative au fost supuse consultarii publice (in Medgidia si Mangalia cu preponderenta). Aceasta imagine ne conduce la concluzia ca prevederile legii transparentei decizionale (L52/2003) au fost aplicate intr-o proportie de 31.72% la nivelul judetului Constanta, punandu-l intr-un con de umbra cu accente de opacizare.
  3. Rezultatele monitorizarii evidentiaza ca autoritatile publice aplica partial prevederile legii transparentei decizionale (L52/2003)si nu au, in totalitate, mecanisme functionale de aplicare a prevederilor acestei legi.
  4. Rezultatele monitorizarii avertizeaza Institutia Prefectului din judetul Constanta in a urmari inclusiv aplicarea prevederilor L52/2003, in adoptarea si intrarea in vigoare a actelor normative adoptate in cadrul autoritatilor publice locale pe care le are in subordine.
  5. Cetatenii si asociatiile legal constituite nu interactioneaza in procesul de consultare publica. Nu depun opinii, nu cer organizarea de dezbateri publice, nu urmaresc efectul produs de interactiunea lor, daca a avut loc. La prima vedere, s-ar parea ca au incredere totala in administratiile publice de care apartin, dar s-ar putea fie sa nu isi cunoasca drepturile prevazute de legea transparentei decizionale (L52/2003), fie sa nu stie cum sa interactioneze cu autoritatea publica, fie sa nu aiba incredere in efectul produs de intervenia lor.