Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale sprijina intreprinzatorii care vor sa-si imbunatateasca productivitatea la nivelul afacerii, prin acordarea de finantare europeana.
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 3.3.2 – „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii online pentru afaceri”, prin care reprezentantii firmelor isi pot moderniza si eficientiza afacerea prin intermediul tehnologiei informatiei si comunicatii cu bani europeni.
Ghidul detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.
Reprezentantii firmelor isi pot implementa la nivelul afacerii:
–  aplicatii informatice de comert electronic, de e-learning – invatamant la distanta, precum si sisteme informatice pentru licitatii electronice, tranzactii electronice securizate, plati electronice.
Valoarea maxima a finantarii: 1.850.000 RON
Valoarea minima a finantarii: 45.000 RON
Operatiunea 3.3.2 – „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii online pentru afaceri” este inclusa in Domeniul Major de Interventie 3 – „Sustinerea e-economiei” din cadrul Axei prioritare III TIC pentru sectoarele privat si public, din Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice (POS CCE).

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI),  organizat la nivel de directie generala, in cadrul MCSI, are ca scop gestionarea proiectelor finantate din Fonduri Structurale in domeniul IT&C prin implementarea operatiunilor Axei III din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) este institutia care are rolul de a realiza politica Guvernului in sectoarele comunicatiilor electronice si audiovizuale, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si in domeniul serviciilor societatii informationale si ale societatii bazate pe cunoastere din Romania.
Daca sunteti interesati sa aplicati in cadrul acestui program, Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta va poate oferi consultanta si asistenta de specialitate in vederea obtinerii finantarii. Contactati-ne la numarul de telefon 0241 55 43 88  sau pe adresele de e-mail: patronat@cttc.ro sau office@patronat-imm.ro.