#2 Întâlnire cu IMM-uri și Start-up-uri

Reprezentaţi ai Patronatului IMM Constanţa au participat astăzi, 30 septembrie 2021, la consultarea cu mediul de afaceri privind elaborarea primei Strategii de Reducere a Riscului de Dezastre din România, consultare organizată de Banca Mondială ca parte a proiectului implementat în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Obiectivul principal al consultării a fost de a colecta contribuții de la reprezentanți ai IMM-urilor și startup-urilor din țară cu privire la abordarea sectorului privat în ceea ce privește Reducerea Riscului de Dezastre (RRD) prin Planificarea Continuității Afacerii (PCA). De asemenea, obiectivul secundar a fost de a câștiga o mai bună înțelegere a perspectivei sectorului privat asupra diferitelor provocări cu care întreprinderile se confruntă în ceea ce privește RRD (cum ar fi utilizarea informațiilor privind riscurile, pregătirea și răspunsul în caz de urgență, coordonarea instituțională), precum și potențiale acțiuni de îmbunătățire a rezilienței acestora în caz de dezastru.

 

 

În urma consultărilor cu mediul privat organizate până în prezent, principalele constatări sunt următoarele:

 1. Dezastrele afectează afacerile din România
 • În timp ce datele sunt greu de obținut, consultările și experiența arată că evenimente precum cutremurele, inundațiile, alunecările de teren sau incendiile forestiere afectează afacerile, furnizorii și capacitatea de a recupera.
 • Multe companii și-au văzut operațiunile (inclusiv lanțurile de aprovizionare) afectate de perturbări în timpul pandemiei de COVID-19; unele firme au reușit să introducă mai multe acțiuni de adaptare  la pandemia COVID-19.

 

 1. Informațiile privind riscurile nu sunt utilizate pe scară largă/sistematic de către întreprinderi
 • Se pare că există o conștientizare slabă/ acces la informații științifice despre zona expusă la risc, inclusiv cunoștințe limitate referitoare la care site web sau care agenție poate furniza astfel de informații.
 • Există o utilizare limitată a evaluărilor riscurilor sau a scenariilor (de exemplu, ceea ce se întâmplă cu utilitățile – gaz, energie electrică etc., în cazul unui eveniment de dezastru). Nu am identificat niciun exemplu de studii de „vulnerabilitate/risc” privind accesul la utilitățile lor care ar fi putut fi făcute de parcuri industriale sau asociații de întreprinderi, care pot arăta amploarea riscului și cum afacerilesunt dependente deservicii critice furnizate de sectorul public, cum ar fi transportul, apa, electricitatea, sănătatea publică și alte servicii.

 

 1. Deși există unele eforturi de reducere a riscului, acestea tind să fie limitate.
 • Nu am reușit să adunăm multe exemple de planuri/investiții active din sectorul privat pentru a reduce riscul (de exemplu, construirea de ziduri de protecție împotriva inundațiilor, protecția temporară împotriva inundațiilor pe care o pot pune în fața fabricilor, montarea rafturilor, a produselor, în caz de cutremur).

 

 1. Continuitatea afacerii (și, în linii mari, pregătirea pentru situații de urgență) nu este comună în rândul afacerilor din România.
 • Am observat că nu multe companii au pregătit un plan de continuitate a afacerii; și/sau dacă există unul, acesta nu poate fi utilizat /pus în practică. Unele firme auplanuri de răspuns în caz de urgență (de exemplu, utilizarea radiourilor, apelarea copacilor etc.) deși nu a reieșit în mod clar dacă acestea sunt utilizate / actualizate etc.
 • Nu este clar dacă întreprinderile utilizează în mod regulat servicii și informații de avertizare timpurie pentru a monitoriza siguranța stocurilor /

 

 1. Deși există unele eforturi pentru a crește reziliența financiară, acestea tind să fie limitate
 • Unele companii se asigură că au, în primul rând, asigurare pentru dezastre, însă domeniul de aplicare este Există, de asemenea, provocări legate de produsele existente pe piețe.

 

 1. În ceea ce privește „guvernanța” sau acordurile cu autoritățile/alte părți interesate, se pot aduce îmbunătățiri
 • Coordonarea cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) sau cu alte entități pare să difere de la caz la caz. În unele comune/județe există implicare, însă nu în toate.