Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) împreună cu Biroul Coordonatorului Activităţilor Economice şi de Mediu OSCE au organizat în zilele de 9 şi 10 septembrie 2021, la Praga cel de-al 29-lea Forum Economic și de Mediu.

Forumul Economic și de Mediu este principalul ciclu de întâlnire din cadrul Dimensiunii Economice și de Mediu a OSCE. Obiectivele sale sunt de a identifica nevoile și prioritățile, de a crește gradul de conștientizare și de a stimula voința politică a celor 57 de state participante OSCE în abordarea provocărilor economice, de mediu și de securitate, de a face schimb de bune practici, precum și de a oferi o platformă de dialog cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai comunităților de afaceri și academice și ai societății civile.

 

 

„Acționând acum și lucrând împreună pentru o dezvoltare mai durabilă, incluzivă și egală între femei și bărbați, avem șansa de a reduce riscurile de securitate economică și de mediu și de a construi societăți mai durabile, pașnice și democratice în regiunea OSCE”, a declarat președintele OSCE- în exercițiu, Ann Linde ministru suedez pentru afaceri externe.

La rândul său, Ministrul ceh al Afacerilor Externe, Jakub Kulhánek a afirmat că „promovarea capacității economice a femeilor este una dintre prioritățile Republicii Cehe”. „Ne străduim în mod constant să creștem participarea femeilor la viața publică”, a spus el, subliniind că orice proces de luare a deciziilor „trebuie să implice o participare semnificativă a femeilor la toate nivelurile”.

Ralitsa Zhekova, director executiv al RAPIV a fost invitată să participe la Forum de către Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria. Cu acest prilej, Zhekova a prezentat principalele recomandări pentru schimbarea politicilor stabilite în Agenda de politici dezvoltată în cadrul proiectului „Femei în afaceri”. Printre acestea, se numără:

– crearea unui mediu favorabil prin aplicarea conceptului de ghișeu unic

– crearea unei platforme centralizate legate de start-up-urile feminine în care start-up-urile, investitorii, instituțiile de învățământ, acceleratorii și incubatoarele, studenții și alte părți interesate să se poată întâlni și să facă schimb de informații;

– stabilirea de instrumente de politică care să sprijine startup-urile femei, inclusiv programe de mentorat și traininguri pentru afaceri, abilități digitale și soft.

– elaborarea unei strategii și realizarea de acțiuni concrete pentru armonizarea mediului de afaceri cu mediul familial pentru a oferi sprijin femeilor în îngrijirea copiilor şi a vârstnicilor

 

 

Participanții au convenit că acum este momentul să se regrupeze și să se reenergizeze pentru a crea o regiune OSCE mai egală, mai justă și mai durabilă în care femeile și bărbații să poată contribui în mod egal la binele și securitatea comună.

Secretarul general al OSCE, Helga Maria Schmid a spus că inegalitatea de gen este persistentă în toate societățile noastre. „Femeile și fetele au un potențial nerecunoscut, deoarece diferența de remunerare între femei și bărbați, diferența de oportunități de carieră și decalajul digital încă există.”

Ea s-a referit la viitorul Consiliu Ministerial de la Stockholm ca pe o oportunitate pentru statele participante OSCE de a conduce prin exemplu. „Prin planurile noastre de redresare post-pandemie, guvernele care adoptă angajamente substanțiale privind abilitarea economică a femeilor ar semnala hotărârea noastră de a nu lăsa pe nimeni în urmă”, a spus Schmid.

Sursa: http://www.interreg-danube.eu